TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Inteligo

Inteligentne konto internetowe.

Komfort i swoboda w oszczędzaniu

 • oprocentowanie do 1,80% w skali roku,
 • możliwość dokonywania dopłat w dowolnej wysokości
  i dowolnym czasie,
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków bez ryzyka utraty odsetek,
 • nie musisz podpisywać odrębnej umowy,
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość nadania rachunkowi swojej własnej nazwy,
 • oprocentowanie:

  Środki na rachunku oszczędnościowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie naliczane jest od całości zgromadzonych środków według stopy procentowej dla danego progu:

  Wysokość środków na rachunku Stopa oprocentowanie w stosunku rocznym
  do 999,99 zł 0,60%
  od 1 000,00 zł
  do 9 999,99 zł
  0,70%
  od 10 000,00 zł do 19 999,99 zł 0,80%
  od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł 0,90%
  od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł 0,90%
  od 100 000,00 zł do 199 999,99 zł 1,30%
  od 200 000,00 zł 1,80%

Zysk z rachunku oszczędnościowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Dla każdego posiadacza prywatnego konta Inteligo

Rachunek oszczędnościowy jest przeznaczony dla posiadaczy konta indywidualnego lub wspólnego Inteligo. W ramach danego konta można otworzyć tylko jeden rachunek oszczędnościowy.

Prosto zarządzasz swoimi oszczędnościami online

Jak otworzyć rachunek oszczędnościowy?

 1. Otwórz konto Inteligo.
 2. Zaloguj się do serwisu transakcyjnego - możesz otworzyć rachunek zarówno w sekcji "Moje rachunki", jak i "Lokaty". Masz również możliwość złożenia dyspozycji otwarcia rachunku telefonicznie.

Z rachunku oszczędnościowego możesz wypłacać środki dokonując przelewu na inne rachunki w ramach posiadanych przez Ciebie kont Inteligo. Swoje oszczędności wraz z naliczonymi odsetkami, kapitalizowanymi na rachunku miesięcznie, możesz wypłacić
w dowolnej chwili, bez ryzyka utraty odsetek.